print this page
List of Articles
번호 분류 제목 졸업년도 이메일
36 석사 졸업 오지수 2015.02 jsoh@imtl.skku.ac.kr
35 석사 졸업 조준식 2008.02 jshippop @ gmail.com
34 박사 졸업 손진호 jinho.sohn @ lge.com
33 석사 졸업 이진아 2015.02 jinalee@imtl.skku.ac.kr
32 석사 졸업 심재화 2015.02 jhsim@imtl.skku.ac.kr
31 석사 졸업 이준호 jhlee83 @ imtl.skku.ac.kr
30 박사 졸업 이종혁 jhlee @ imtl.skku.ac.kr
29 석사 졸업 홍지훈 2016.02 jhhong88@imtl.skku.ac.kr
28 석사 졸업 현자윤 2021.08 jayunhyun@g.skku.edu
27 석사 졸업 정훈조 2002 jaboom @ 3rsoft.com
26 석사 졸업 임정묵 izeye @ imtl.skku.ac.kr
25 박사 졸업 김동수 2004.08 iskim @ ensec.re.kr
24 석사 졸업 이상도 2003.02 is77.youn@samsung.com
23 석사 졸업 윤인숙 2003 infoweb@daum.net
22 석사 졸업 김호연 2013.08 hykim@imtl.skku.ac.kr
21 석사 졸업 김희승 2005.08 hskim @ imtl.skku.ac.kr
20 박사 졸업 임헌정 2012.08 hjlim99 @ imtl.skku.ac.kr
19 박사 졸업 임형진 hjlim @ imtl.skku.ac.kr
18 석사 졸업 이현주 hjlee98 @ imtl.skku.ac.kr
17 박사 졸업 김현주 2016.08 hjbuddy @ naver.com
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4

로그인

로그인폼

로그인 유지